FEMTRAK – Dünya Dişidir, Dişi Dişlidir.

barış için

barış için

Keşke…

Şarkılar barış için söylense, besteler barış için bestelense, ayakkabı tamircisi köseleye bir çiviyi de barış diyerek çaksa; duvarcı son tuğlayı barış için koysa; barış için yazsa gazeteler, televizyonlar barış barış diye seslense… Sokaklarda bangır bangır barış şarkıları söylense… Pencerelerden, yüksek binaların üzerinden barış bayrakları sarkıtılsa; sokaklarda toplanan insanlar her dilde barış çağırsa, silahlar barış için yakılsa, ağaçlar barış barış diye çiçeklense, kuşlar barış türküleri cıvıldasa… Sevgilinin yanağına barış buseleri konsa, bedeninin tüm kıvrımlarına barış yazılsa… 

Hayallerinin peşine takıl, olmaz olmaz deme…