FEMTRAK – Dünya Dişidir, Dişi Dişlidir.

Çekingenlik ve Çekimserlik

Çekingenlik ve Çekimserlik

Anlaşıldığı üzere bu iki sözcük çekmek fiilinden türemiştir
İki sözcük de yüzü, gözü, kaşı, kirpiği…  birbirinin aynısı gibi duran tek yumurta ikizine benzer
Benzerler ama tam olarak aynı değillerdir
Hani ozan demiş ya ‘her can ermez bu sırra’, bu gerçekten böyle
Bu farkı anlamak için görmenin tembelliğinden, bakmanın zahmetine geçmen gerek
Ancak farkındalıkla baktığında anlayabilirsin aralarındaki mesafeyi
Sanki ikizlerden biri kız biri erkektir
Kanımca çekingenlik kız, çekimserlik erkektir
Kelimelerin kızı erkeği olur mu deme
İnsan uydurunca her şey olur cancağızım her şey
Hem uydurukçuluk olmasa insan sallandırılmak suretiyle atıldığı bu dünyayı nasıl anlamlandırabilirdi başka
Neyse konuyu çok dağıtmadan yukarda sözünü ettiğim sözcüklerin etrafında dolanmak istiyorum
Çekingenlik, bazen bilgisizliğin getirdiği doğal tevazu, bazen basiret bağlanmasıyla oluşan korku ya da cesaretsizlik, bazen de ilk defa karşılaşılan bir şey yahut duruma karşı yabancılaşma hissiyle apansız oluşan mahcubiyet hali
Çekimserlikse, aslında bir çok yavşaklık ve kaypaklığı barındırır
Genelde politiktir mutlaka çıkara dayalıdır
Tarafsızlığın neredeyse mümkün olmadığı bu dünyada haksızlık karşısında susmak politik bir hainliktir
İyiye kötü, doğruya yanlış, güzele çirkin, zalime efendi demek ancak çıkarın söz konusu olduğu hallerde mümkün olabilir
Çekingenlik, kollarını kavuşturan çocuksu bir utangaçlıksa, Çekimserlik, ayak ayak üstüne atmış züppe bir aymazlıktır


Hesapsız bir dünya niyetiyle

Suat Mehrekule

Suat Mehrekule

Tüm Yazıları