ÇERAĞ

Duygu Taylan

Gözleri körelmiş yüreği

Gömülü çamura anıları

Yürüdü

Bir ekimlik ömrü

Bilemedi

Gerdeğini yeryüzünün

Ateşten hardan sakınsın

Tutuk tekrarları

Yazılsın kutsallara

Çerağı kelamları

Atalardan yadigâr

Dikeni kavruk  yarınlar

Yazar: Duygu Taylan