FEMTRAK – Dünya Dişidir, Dişi Dişlidir.

KE LİME Lİ MELER

KE LİME Lİ MELER

Recep Memiş

çok şekerdi bi yüklerim çok şeker

sakalsızdı çene suyu şakı.yan.ak.ları ki

elleri durmaksızın tespih çekerdi

boncuk boncuk ter dağıtmış anam lohusa

kusa kusa beklemiş beni top.açlar arasında

(ç)or akla taramış ıpıslak saçlarımı

imameler yana yıkıla

bir yalancı mumunun yatsı namazı kılan

ard.ışık çığlıklarından

iç.çek.içler sallamış babam

anamın iplik gibi uzayan memelerinden

içtiğim ekşimsi süt

pa.lavralar taşırmış gittiği yere

bağır.sakladıkça şer.itlerimi

tel peyniri taklidi yapadurmuş habire

iki de dişim varmış tevellüt öncesinden

yedi canın son incisi

tas.tamam ip.lik gelmişim ki dün.yaya ben

bu yüzdendir sanırım dilimde kelimeler

her daim lime limeler

 

Recep Memiş

Recep Memiş

Tüm Yazıları