Künye

Yelda Karataş

Genel Yayın Yönetmeni & İmtiyaz Sahibi

Berin Uyar

Editör

İnci Öztürk

Görsel Yönetmen